Төлөвлөгөө биелэлт

  • 815

    Хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөр...

    •    Сумын хүүхэд залуучуудын урлагы спортыг дэмжих ажлын хүрээнд 2009 онд Япон улсын “Өвсний үндэс” хөтөлбөрөөр сургуулийн спорт заал барихад 80.000 доллорын хөрөнг...

Facebook messenger